Hyundai

Regelbunden service är viktig. Vi är Hyundais auktoriserade verkstad och har rätt utrustning, utbildning och de rätta reservdelarna. Vi har tillstånd att hantera garantiarbeten och kontrollerar om bilen behöver tekniska uppgraderingar i samband med service.

Vi erbjuder år / kilometer service, garantireparationer, felsökningar. Även extrautrustning & reservdelar så som dragkrok mm.

Fråga offert!

www.hyundai.fi